Beszámolók

A Zöld Technológia Kutató Alapítvány
2017-os évről szóló közhasznúsági jelentése

Számviteli beszámoló: a zoldtec2017besz-1.xlsx fájlban találhatók

Költségvetési beszámoló: a támogatások és azok felhasználásának összesítése a zoldtec2017besz-1.xlsx fájlban találhatók

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: zoldtec2017besz-1.xlsx fájlban találhatók

Cél szerinti juttatások kimutatása:

Az alapítvány a 2017-es évben nem írt ki pályázatot, a beérkezett támogatásokat tartalékoltuk a 2018-as évre.

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kaptunk támogatást.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői munkájukat ellenérték nélkül végezték.

Az alapítvány tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az alapítvány célja olyan kutatások és fejlesztések támogatása, melyek új utakat keresnek az energia termelésben. Olyan energiatermelő berendezések elveinek kidolgozását és gyakorlati megvalósítását kívánja támogatni, melyek olcsó és környezetszennyezésmentes energiát képesek előállítani. Ezen a területen nagy fontosságú a széleskörű ismeretterjesztés is, hogy a lakosság rétegeiből minél több szakember kapcsolódhasson be a téma kutatásába és a fejlesztésbe.

Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi támogatónak, hogy közhasznú tevékenységünket segítve jelentősen hozzájárultak feladataink megvalósításához.

Budaörs; 2017. május

Sinkó Sándor
Kuratórium elnöke

A teljes fájl letölthető táblázatokkal együtt itt: LETÖLTÉS-EXCEL TÁBLÁZAT
http://ztka.hu/sites/default/files/zoldtec2017besz-1.xlsx

___________________________________________________________________________

A Zöld Technológia Kutató Alapítvány
2016-os évről szóló közhasznúsági jelentése

Számviteli beszámoló: a zoldtec2016besz-1.xlsx fájlban találhatók

Költségvetési beszámoló: a támogatások és azok felhasználásának összesítése a zoldtec2016besz-1.xlsx fájlban találhatók

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: zoldtec2016besz-1.xlsx fájlban találhatók

Cél szerinti juttatások kimutatása:
Schauberger-csövek modellezése 3D nyomtatási technológiával pályázatra 324.228 Ft támogatást fizettünk ki.

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kaptunk támogatást.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői munkájukat ellenérték nélkül végezték.

Az alapítvány tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az alapítvány célja olyan kutatások és fejlesztések támogatása, melyek új utakat keresnek az energia termelésben. Olyan energiatermelő berendezések elveinek kidolgozását és gyakorlati megvalósítását kívánja támogatni, melyek olcsó és környezetszennyezésmentes energiát képesek előállítani. Ezen a területen nagy fontosságú a széleskörű ismeretterjesztés is, hogy a lakosság rétegeiből minél több szakember kapcsolódhasson be a téma kutatásába és a fejlesztésbe.

Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi támogatónak, hogy közhasznú tevékenységünket segítve jelentősen hozzájárultak feladataink megvalósításához.

Budaörs; 2017. május

Sinkó Sándor
Kuratórium elnöke

A teljes fájl letölthető táblázatokkal együtt itt: LETÖLTÉS-EXCEL TÁBLÁZAT
http://ztka.hu/sites/default/files/zoldtec2016besz-1.xlsx

___________________________________________________________________________

A Zöld Technológia Kutató Alapítvány
2015-es évről szóló közhasznúsági jelentése

Számviteli beszámoló: a zoldtech2015besz-1.xlsx fájlban találhatók

Költségvetési beszámoló: a támogatások és azok felhasználásának összesítése a zoldtech2015besz-1.xlsx fájlban találhatók

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: a zoldtech2015besz-1.xlsx fájlban találhatók

Cél szerinti juttatások kimutatása:
Veszélyes hulladékok plazmakeltési eljárással való megsemmisítési kísérleteinek leírása, adatrendezése és archiválása kérelmet 385 643 Ft-tal támogattuk.

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kaptunk támogatást.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői munkájukat ellenérték nélkül végezték.

Az alapítvány tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az alapítvány célja olyan kutatások és fejlesztések támogatása, melyek új utakat keresnek az energia termelésben. Olyan energiatermelő berendezések elveinek kidolgozását és gyakorlati megvalósítását kívánja támogatni, melyek olcsó és környezetszennyezésmentes energiát képesek előállítani. Ezen a területen nagy fontosságú a széleskörű ismeretterjesztés is, hogy a lakosság rétegeiből minél több szakember kapcsolódhasson be a téma kutatásába és a fejlesztésbe.

Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi támogatónak, hogy közhasznú tevékenységünket segítve jelentősen hozzájárultak feladataink megvalósításához.

Budaörs; 2016. május

Sinkó Sándor

Kuratórium elnöke

A teljes fájl letölthető táblázatokkal együtt itt: LETÖLTÉS-EXCEL TÁBLÁZAT
http://ztka.hu/sites/default/files/zoldtec2015besz-1.xlsx

A Zöld Technológia Közhasznú Alapítvány
2012-es évről szóló közhasznúsági jelentése

Számviteli beszámoló: csatolt Támogatások 2012-ig Excel fájlban található..

Költségvetési beszámoló: a támogatások és azok felhasználásának összesítése a Támogatások 2012-ig Excel fájlban találhatók.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: ld. Az Excel táblázatot.

 

Cél szerinti juttatások kimutatása:

A korábbi Tesla projekt folytatásához 250.000 Ft-al járult hozzá az alapítvány.

A tudományos kísérletsorozattal kapcsolatosan elkészült 16 db oktatási videóanyag az alapítvány és a MagNet Bank támogatásával összesen 400,000 Ft-ért.

 

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kaptunk támogatást.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői munkájukat ellenérték nélkül végezték.

 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az alapítvány célja olyan kutatások és fejlesztések támogatása, melyek új utakat keresnek az energia termelésben. Olyan energiatermelő berendezések elveinek kidolgozását és gyakorlati megvalósítását kívánja támogatni, melyek olcsó és környezetszennyezésmentes energiát képesek előállítani. Ezen a területen nagy fontosságú a széleskörű ismeretterjesztés is, hogy a lakosság rétegeiből minél több szakember kapcsolódhasson be a téma kutatásába és a fejlesztésbe.

Évek óta folyik a Tesla – féle szén alapú szabályozott fúziós technológia (feltámasztása) kísérletsorozat –részben az alapítvány támogatásával –, melynek keretében elkészült a Tesla –féle poros plazma reaktor 5. hordozható generációja is, mely a Zágrábi és a Nürnbergi Nemzetközi Találmányi kiállításon arany, ezüst és közönség díjakat kapott. A reaktor és a díjak megtekinthetők a www.ztka.hu honlapon. Ezen kísérletsorozattal kapcsolatosan elkészült 16 db oktatási videóanyag az alapítvány és a MagNet Bank támogatásával.

 

Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi támogatónak, hogy közhasznú tevékenységünket segítve jelentősen hozzájárultak feladataink megvalósításához.

 

Budaörs; 2013. május

Sinkó Sándor

Kuratórium elnöke 

A teljes fájl letölthető táblázatokkal együtt itt: LETÖLTÉS-EXCEL TÁBLÁZAT

 

A Zöld Technológia Közhasznú Alapítvány
2011-es évről szóló közhasznúsági jelentése

Számviteli beszámoló: csatolt zoldtec2011besz Excel fájlban található..

Költségvetési beszámoló: a támogatások és azok felhasználásának összesítése a támogatások2011-ig Excel fájlban találhatók.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: ld. Az Excel táblázatokat.

 

Cél szerinti juttatások kimutatása:

Mágnesmotor projektre: 400 + 100 + 250 ezer, azaz összesen 750.000 Ft-ot utaltunk át az újra hirdetett pályázat nyertesének.

A Tesla projektre: 150+150+200 ezer, azaz összesen 500.000Ft-ot utaltunk át.

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kaptunk támogatást.

 A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői munkájukat ellenérték nélkül végezték.

 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A Zöld Technológia Közhasznú Alapítvány tevékenységét az alapító okiratban megfogalmazottak szerint végzi: olyan kutatások és fejlesztések támogatása, melyek új utakat keresnek az energia termelésben.Olyan energiatermelő berendezések elveinek kidolgozását és gyakorlati megvalósítását kívánja támogatni, melyek olcsó és környezetszennyezésmentes energiát képesek előállítani.

Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi támogatónak, hogy közhasznú tevékenységünket segítve jelentősen hozzájárultak feladataink megvalósításához.

Budaörs; 2012. május

Sinkó Sándor

Kuratórium elnöke

A teljes fájl letölthető táblázatokkal együtt itt: LETÖLTÉS-1, LETÖLTÉS-2

 

A Zöld Technológia Közhasznú Alapítvány
2010-es évről szóló közhasznúsági jelentése

Számviteli beszámoló: a csatolt zoldtec2010besz Excel fájlban található.

Költségvetési beszámoló: a támogatások és azok felhasználásának összesítése a tamogatasok2010-ig Excel fájlban találhatók.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: ld. Az Excel táblázatokat.

 

Cél szerinti juttatások kimutatása:

Az Orffyreus projektre 2008-ban és 2009-ben összesen 160.000 Ft-ot átutaltunk át a feltalálónak. A 2010 es évben átutalt 30.000 Ft-al lezártuk ezt a projektet.

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kaptunk támogatást.


A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői munkájukat ellenérték nélkül végezték.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A Zöld Technológia Közhasznú Alapítvány tevékenységét az alapító okiratban megfogalmazottak szerint végzi: olyan kutatások és fejlesztések támogatása, melyek új utakat keresnek az energia termelésben.Olyan energiatermelő berendezések elveinek kidolgozását és gyakorlati megvalósítását kívánja támogatni, melyek olcsó és környezetszennyezésmentes energiát képesek előállítani.


Alapítványunk a 2010-es évben a következő projektek magvalósításában nyújtott részben segítséget:

A MagNet Banktól kapott összeget kiegészítettük az alapítvány tőkéjéből és így a Mágnesmotor projektre továbbítottunk összesen 250.000 Ft-ot

Az Orffyreus projektre további 30.000 Ft-ot utaltunk át.

Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi támogatónak, hogy közhasznú tevékenységünket segítve jelentősen hozzájárultak feladataink megvalósításához.

Budaörs; 2011. május

Sinkó Sándor

Kuratórium elnöke

A teljes fájl letölthető táblázatokkal együtt itt: LETÖLTÉS

Támogatások 2010-ig